اجزاء سطح مقطع

 • ام دی اف 6میلیمتری

 • لاستیک درزگیر

 • کلاف 1 میلی استیل

 • ام دی اف 10میلی بیرونی

 • عایق بندی

 • ورق فلزی 1.2 میلی متری

 • ام دی اف 10میل داخلی

 • ورق فلزی 2میلیمتری نمای خارجی فریم

 • ورق فلزی 2میلیمتری نمای داخلی فریم

 • روکوب دور لنگه

 • روکوب 12 میلی روی پرواز داخلی

 • روکوب 24 میلی روی پرواز خارجی

  فریم عایق بندی